EDNOS

EDNOS - bliżej nieokreślone zaburzenia odżywiania

EDNOS (ang. eating disorder not otherwise specified) można przetłumaczyć jako zaburzenie odżywiania nie określone w inny sposób.

Sformułowanie "nie określone" w stosunku do zaburzeń odżywiania może sugerować, że są to zaburzenia mało istotne czy nie niebezpieczne. Nic bardziej mylnego. Są one "nie określone" z tego powodu, że obejmują niezwykle szeroki wachlarz zachowań, który trudno opisać w postaci krótkich i konkretnych kryteriów. Prowadzi to do niebezpiecznych sytuacji, w których dana osoba otrzymuje diagnozę pt. "nie określone zaburzenia odżywiania", którą bagatelizuje, ponieważ "nie jest to ta straszna anoreksja".

Głównym problemem w poszukiwaniu informacji na temat tych zaburzeń jest to, że spora część polskich tekstów jest oparta na źródłach amerykańskich, gdzie obowiązuje inna klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.

DSM-IV - klasyfikacja obowiązująca w USA, opracowana przez APA (American Psychiatric Association)

Klasyfikacja zaburzeń odżywiania wg DSM-IV-TR (najbardziej aktualna wersja, uaktualniona w 2000 r.) wyróżnia trzy ich rodzaje:

W tej klasyfikacji jako EDNOS są uznawane wszelkie zaburzenia odżywiania, które nie spełniają kryteriów anoreksji i bulimii (o kryteriach tych można przeczytać: dla anoreksji tutaj, a dla bulimii tutaj). Jako przykłady wymienia się tutaj np.:

ICD-10 - klasyfikacja obowiązująca m.in. w Polsce, opracowana przez WHO

Klasyfikacja ta wyróżnia następujące zaburzenia odżywiania:

Klasyfikacja ICD-10 dla wszystkich tych zaburzeń poza anoreksją i bulimią podaje niezwykle lakoniczne kryteria, a właściwie nie podaje ich wcale, zalecając badaczom zajmującym się danym zaburzeniem samodzielne określenie tych kryteriów. W przypadku anoreksji i bulimii atypowych przyjmowane są zazwyczaj kryteria takie jak dla właściwych postaci tych chorób, z tym, że nie wszystkie one są spełnione (czyli sytuacje takie jak opisane powyżej w punktach 1, 2 i 3).

Różnice w obu klasyfikacjach powodują, że opisy EDNOS w piśmiennictwie amerykańskim dotyczą dużo większej ilości przykładów zaburzeń odżywiania, niż to, co rozumie się jako nie określone zaburzenia odżywiania w krajach posługujących się ICD-10 (w tym w Polsce). W obu klasyfikacjach brakuje ogólnego sformułowania tego, co można uznać za zaburzone odżywianie się. Choć wydaje się, że większość osób intuicyjnie rozumie to pojęcie, to jednak klarowna definicja wyeliminowałaby wszelkie wątpliwości co do tego, które przypadki należy traktować jako zaburzenia odżywiania (byłoby to korzystne zwłaszcza dla osób prowadzących badania kliniczne).

Warto w tym miejscu wspomnieć, że obecnie trwają prace nad uaktualnieniem obu klasyfikacji. Postaram się przy okazji napisać coś więcej na ten temat, głównie dlatego, że proponowane czy planowane zmiany pokazują w jaki sposób zmieniło się postrzeganie tego czym są zab. odżywiania.

Klasyfikacje klasyfikacjami, ale co to są te EDNOS aka "nie określone zaburzenia odżywiania"?

W tym miejscu nie podejmuję się sformułowania definicji EDNOS. Myślę, że na pewno powinna obejmować (obok tych wymienionych powyżej) ona sytuacje takie jak:

Oczywiście trzeba tutaj zaznaczyć, że nie chodzi tutaj o sporadyczne epizody, ale sytuacje gdy dana osoba 'nie pamięta już jak to było przedtem' czy 'nie jest w stanie wyobrazić sobie powrotu do normalnego jedzenia'.

I na koniec chcę dodać jeszcze jedną uwagę - tego typu zachowania nie można traktować jako fazy przejściowej, dbania o siebie, nieudanej próby odchudzania. Zaburzenia odżywiania w każdej postaci wiążą się z konsekwencjami fizycznymi i psychicznymi. Nie należy bagatelizować czegoś, tylko dlatego, że to 'coś' nie ma konkretnej nazwy.

Źródło: antyproana.blox.pl

Dodaj komentarz Zobacz komentarze