Leczenie farmakologiczne

leczenie bulimii

Obecne standardy leczenia bulimii mówią, że stosowanie leków nie powinno być jedyną lub dominującą formą leczenia. Wiele przeprowadzonych badań wyraźnie pokazuje, że u chorych istnieje wyraźna niedomoga układu serotoninergicznego - czyli w mózgach osób z bulimią występuje deficyt kluczowego neuroprzekaźnika. Ów neuroprzekaźnik znany pod nazwą serotonina odgrywa istotną rolę w regulacji nastroju, popędów, snu. Niedobór serotoniny znajduje swój wyraz w postaci zaburzeń nastroju, często towarzyszących temu zaburzeniu odżywiania. Zatem logiczną konsekwencją wspomnianych okoliczności jest leczenie bulimii za pomocą leków antydepresyjnych.

Leki antydepresyjne, zarówno starsze, jak i bardziej nowoczesne, mają udowodnioną skuteczność w leczeniu bulimii. Ze względu na mniejszą liczbę działań ubocznych w leczeniu stosuje się raczej leki nowoczesne. Podstawowe znaczenie mają selektywne inhibitory wychwytu serotoniny,zwłaszcza fluoksetyna, która poza działaniem antydepresyjnym zmniejsza łaknienie - efekt jest co prawda przemijający, ale niezwykle istotny na początkowym etapie leczenia. Fluoksetyna w leczeniu bulimii zarejestrowana jest w dużych dawkach, sięgających 60 - 80mg . Kolejnym preparatem. który jest z powodzeniem stosowany, są preparaty welafaksyny - tu również jest bardzo silne działanie antydepresyjne, efekt redukcji apetytu, przy relatywnie niewielkiej ilości działań ubocznych. Największą wadą leczenia welafaksyną jest stosunkowo wysoki koszt. Oba wspomniane leki nie są refundowane w bulimii.

Istnieją doniesienia na temat skuteczności innych leków np. topiramatu - leku przeciwpadaczkowego. Należy pamiętać, że leczenie bulimii powinno odbywać się pod kontrolą psychiatry, samodzielne dawkowanie sobie leków jest niebezpieczne.

Oddzielny rozdział stanowi leczenie powikłań, przeważnie jest ono ograniczone do wyrównania gospodarki wodno - elektrolitowej, stopniowego odstawienia leków przeczyszczających oraz próby wyrobienia prawidłowych zwyczajów żywieniowych.

Dodaj komentarz Zobacz komentarze